Konseptet

Et økende antall familier velger å bli en del av en 21-5 forening fremfor å kjøpe sin egen feriebolig eller fortsette å leie. Det er mange grunner til dette. For noen familier er det viktigst å slippe alt styret og ansvaret som følger boligen. For andre er det økonomien og at dere først og fremst får mer valuta for pengene når dere deler. Uansett hvilken innfallsvinkel dere har til 21-5 konseptet, er det vanskelig å ikke bli bergtatt av de vakre boligene som vi finner og skaper for våre familier.

I denne delen går vi gjennom konseptet, økonomien og det juridiske rundt våre foreninger, hvordan bookingen fungerer, samt omfanget av support og administrasjon som følger med når dere blir en del av en 21-5 forening.

Hvis dere ikke får svar på de spørsmålene dere har, så er dere alltid hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Konseptet - helt enkelt

Vi samler ganske enkelt 21 norske familier/personer som vi hjelper med å stifte en forening. På oppdrag fra foreningen finner vi, kjøper og renoverer 5 drømmeboliger på 5 nøye utvalgte destinasjoner. Når boligene er klare til bruk, så fungerer vi som foreningens administratorer. Kort forklart, så sørger vi for alt.

Vi har ikke noe eierskap verken i boligene eller i foreningene, og foreningene er helt selvstendige.

Familiene melder seg til foreningene på bakgrunn av et ferdig utarbeidet prospekt, skreddersydd hver forening, men som kort forklart beskriver hvilke boliger man blir medeier av, og hva det koster for å bli med.

Det er ikke kjøpt noen boliger før en forening blir stiftet. Ofte har vi allerede lokalisert noen spennende potensielle boliger, men vi kan ikke kjøpe noe før det er penger i foreningen.

Mye mer verdi for pengene

 

 

21-5 gir mening for flere og flere familier, spesielt fordi de som del av 21-5 får mye mer verdi for pengene.

Som familie kan man investere i sin egen feriebolig et sted i verden for eksempelvis rundt 4 million.

Alternativt kan man også velge å investere samme beløp i en 21-5 forening. Nå blir man medeier av ikke mindre enn 5 drømmeboliger på utvalgte attraktive destinasjoner, vel og merke 5 boliger med en gjennomsnittlig verdi på over 4 ganger så mye som familiens investering. Boligene vil derfor hver for seg i gjennomsnitt være verdt over 16 millioner.

Dette er i all hovedsak kjernen i det økonomiske aspektet og grunnen til at dette gir mening for så mange familier.

Valget burde være enkelt
- er man fristet til å si, når man kan få så mye mer ved å bli med i en forening.

21 familier sammen om 5 drømmeboliger har vist seg å være en veldig god formel.
Det vil naturligvis være et metningspunkt hvis for mange familier går sammen om å dele 5 boliger. Dette kan du lese mer om under delen som omhandler «booking».

Nye familietradisjoner skapes

Vil ikke barna bli med ut å reise lenger?
I 21-5 får du muligheten til å samle familien på en helt ny måte i vakre omgivelser.
Boligene i en 21-5 forening er gode samlingsarenaer for hele familien. Vi har erfart at mange av våre 21-5 familier, gjennom eierskap i en av våre foreninger, har skapt nye ferietradisjoner.

Med en eierdel i en 21-5 forening, er det mye lettere å bringe familien sammen, mye fordi alle ønsker å dra til disse vakre stedene. Dette har dannet grunnlaget for gjenopptakelse av familieferier for mange av våre familier.

Alle boligene er familiehjem. Det vil si at det blant annet er sammenleggbare senger og barnestoler for de minste. De har også den beste internettleveransen som destinasjonen kan tilby, slik at alle kan holde seg oppdatert, både med venner og hva som ellers skjer i verden.

Vi er så glade for at vi er med på å skape et enda bedre samhold i mange av våre familier.

Fellesskap i foreningen

Hver eierforening har sin egen private medlemsside liggende bak 21-5’s hjemmeside.

Som eierfamilie av en 21-5 ferieboligdel, så får dere tildelt et passord og brukernavn, som benyttes for å logge inn på eierforeningens medlemsside.

Alle eiere og administrasjonen har en bruker, og ingen uvedkommende kan besøke siden.

På medlemssiden din finner dere alle relevante dokumenter som til enhver tid kan lastes ned.
På medlemssiden kan dere også utveksle erfaringer med de andre eierne, erfaringer dere har fått i forbindelse med bruk av deres felles eiendommer og utforskning av lokalområdet.

Hvis dere har hatt en god eller dårlig opplevelse, så kan dere for eksempel kommunisere dette til de øvrige eierne:
«Hold dere unna Papas Pizza på hjørnet, prøv heller Alfredos Tapas Bar litt lenger ned i gaten. Der hadde vi en super matopplevelse!» eller «Vi leide bil gjennom dette selskapet, det var en veldig god opplevelse.»
All nødvendig informasjon om boligene, samt et omfattende bildekartotek er tilgjengelig på medlemssiden. Dere kan også finne kontaktinformasjon for administrasjonen og for alle familiene i foreningen.

Medlemssiden er ikke bare et sted der dere kan kommunisere med de andre eierne, men også et sted hvor dere enkelt kan finne all informasjon som er viktig i forbindelse med eierskapet deres.

Den viktigste funksjonen på medlemssiden er naturligvis foreningens bookingssystem, som er åpent for booking 24 timer i døgnet.

Hvordan kommer vi med?

Når dere, enten har vært på informasjons- eller et åpningsmøte, eller har lest tilstrekkelig på vår hjemmeside og i prospektet til foreningen du ønsker å bli medlem i, så tar dere kontakt med oss.

For å bli med i en 21-5 forening, så skal vi møtes over en kopp kaffe, te eller lignende. Vi kan møtes fysisk eller digitalt på PC-skjermen. Vi må også sørge for at vi får med de rette familiene i våre foreninger.

Når vi samler 21 familier som sammen skal eie 5 ferieboliger i årene som kommer, vel og merke familier som ikke kjenner hverandre på forhånd, er det veldig viktig at vi gjør vårt beste for å gi plass til de rette familiene. Alle 21 familier i våre foreninger må kunne akseptere hverandre. Vi i 21-5 er svært opptatte av å ha med pålitelige og ordentlige mennesker i våre foreninger.

For å være med i en 21-5 forening, er det også viktig at man er litt «rund i kantene», og at du trives i et fellesskap hvor man eier 5 ferieboliger sammen.
Hvis det meste dreier seg som at "seg og sitt" skal stå i sentrum, er det bedre at man kjøper sin egen feriebolig.

Hvis vi ikke gjorde dette forarbeidet med å sikre at bare gode sunne familier blir med i våre foreninger, kunne det hatt en effekt på videresalgsverdien på eierdelen hvis dere en dag ønsker å selge.
Hos oss får kjøperen muligheten til å se hvem de andre familiene er, og det ville ikke fungert dersom det er navn i foreningen som du ikke vil dele feriebolig med. Det vil gi utslag på prisen i feil retning.

For de aller fleste familier, så er kaffemøtet kun en hyggelig uformell prat for å bli kjent. Kun en formalitet før neste steg, men siden oppstarten har vi i enkelte tilfeller hatt familier som ikke får anledning til å bli med selv om de ønsker det.

Når kaffemøtet er gjennomført, dere har et skikkelig grunnlag for å ta den endelige avgjørelsen og dere fortsatt ønsker å være med, så får dere tilsendt avtalekomplekset for gjennomgang og signatur.

Et signert avtalekompleks er "billetten" til stiftelsesmøtet.
Stiftelsesmøtet er foreningens første møte hvor foreningen skal dannes. Alle deltakerne på stiftelsesmøtet har vært på et kaffemøte med oss og har signert avtalekomplekset.
Dere er fortsatt ikke bundet opp til foreningen.

På stiftelsesmøtet starter vi med at hver familie presenterer seg. På denne måten får alle et innblikk i hvem alle er, slik at dere trygt kan signere stiftelsesprotokollen. Underskriften på stiftelsesprotokollen binder dere endelig til foreningen, og når alle deltakerne har signert den, er foreningen etablert.

Hvis vi ikke har gjort jobben vår godt nok på kaffemøtene, og du møter folk som ikke skulle ha vært med på stiftelsesmøtet, unnlater dere ganske enkelt å signere stiftelsesprotokollen og forlater møtet.
Dere er ikke bundet og kan rive opp avtalekomplekset uten kostnad.

Ingen har ennå forlatt et stiftelsesmøte uten å signere stiftelsesprotokollen, og vi vil jobbe intenst for å sikre at det aldri vil skje. Derfor er "kaffemøtene" svært viktige i prosessen med å melde seg inn i en 21-5 forening.

Etter stiftelsesmøtet, så skal dere betale for eierdelen i foreningen. Pengene innbetales til foreningens egen konto.

Etter dette starter jakten på fem drømmeboliger til foreningen.

Hvordan kommer vi ut av 21-5 foreningen igjen?

Ved enhver investering, så vil dere alltid være opptatt av «exit», hvordan – og kan man i det hele tatt selge igjen. Dette gjelder rene investeringsobjekter, men også kjøp av boliger og eierdeler i en 21-5 forening.

Vi er derfor svært glade for å kunne fortelle dere at det ikke bare har vært enkelt å selge en eierdel igjen, men at det også har resultert i store gevinster for familiene som har solgt sine eierdeler igjen.
Omsetningstiden har vært kort, i gjennomsnitt bare noen få uker, og fortjenesten har i gjennomsnitt vært over 50%.


Noen familier vil heller kjøpe seg inn i en eksisterende 21-5 forening der alle boliger er i bruk, i stedet for å være med på å stifte en forening fra begynnelsen.
Årsakene til dette er primært:

1) Man kan se eksakt hvilke 5 boliger du blir medeier av.
2) Man kan booke ferier umiddelbart.

Vi har videresolgt for over 50 familier.

Vi står for alt, både med å finne en ny familie til eierdelen, samt alt det administrative forbundet med å sikre at den nye familien blir oppført på alle skjøter osv.

Rett under halvparten av våre videresalg har så langt vært på grunn av et bytte til en annen 21-5 forening med større boliger, mens noen familier har byttet til en 21-5 forening med mindre boliger. Dette er selvfølgelig på grunn av endringer i størrelsen på familien. Andre familier har solgt på grunn av sykdom eller dødsfall.

Vi er veldig fornøyde, på vegne av våre familier, med at vi kan se at det er mulig å selge igjen hvis man ønsker det på et tidspunkt.

Det er således en helt naturlig utskiftning i våre foreninger, hvor vi på sikt forventer et gjennomsnitt på 1-2 videresalg per år.

Videresalg er og vil alltid være en helt naturlig del av 21-5.

Til salgs nå

Se her om det er en forening åpen nå som passer din families drømmer og behov

› Åpne eierforeninger


Kontakt oss i 21-5, vi kan hjelpe dere med å oppfylle ferieboligdrømmen.

Skriv til info@21-5.no eller ring på (+47) 22 535 215