Konseptet

Administrasjon og support

I tillegg til at det er fornuftig å dele, så er en av de viktigste faktorene ved 21-5 at det skal være bekymringsløst og problemfritt.

Vi tar oss av alt fra første stund, det eneste dere som 21-5 familie trenger å gjøre er å planlegge for neste reise til en av deres boliger.

Administrasjon

I etableringsfasen tar administrasjonen seg av alt med hensyn til oppkjøpet av boligene. De er ansvarlige for å utarbeide fullmakter, kontakt med advokater, regnskapsførere, notarius publicus og forsikringsselskaper - blant mange andre.

De følger alle boliger fra kjøpet gjennomføres til boligene er klare. Det kulminerer i utsendelse av 21 nøkler til hver bolig.

Når boligene er i drift, sørger administrasjonen for den løpende kontakten med de lokale instansene. De deltar også på alle møter i alle boligbyggene som boligene er knyttet til.

Support

Supporten gir løpende støtte når våre familier er i sine boliger. De kan hjelpe med akutt oppståtte skader, men de sørger også for den løpende forebyggende driften av boligene slik at sjansen for at det oppstår problemer minimaliseres.

Som en 21-5 familie kan man få tak i supporten 24-7 via nødtelefonen når det trengs, eller via e-post.

Om det å ikke finne Tour de France på tven klassifiseres som en nødsituasjon vurderer man selv, så her vil nok ulike vurderinger gjøres gjeldende.

Til salgs nå

Se her om det er en forening åpen nå som passer din families drømmer og behov

› Åpne eierforeninger


Kontakt oss i 21-5, vi kan hjelpe dere med å oppfylle ferieboligdrømmen.

Skriv til info@21-5.no eller ring på (+47) 22 535 215