Konseptet

FAQ

I denne delen kan dere finne svar på mange av de vanlige spørsmålene vi opplever å få i hverdagen.

Hvis dere ikke finner svar på deres spørsmål, så nøl ikke med å skrive eller ringe til oss.

21-5 | Generelle spørsmål

Denne delen svarer på spørsmål av mer generell karakter.

Hvor kommer ideen fra?

Ideen til 21-5 oppstod på bakgrunn av mange års erfaring med salg av ferieboliger i utlandet. Vi så at mange familier som egentlig var interessert i å kjøpe en feriebolig, aldri gjorde det av mange ulike grunner. Hvor skal vi kjøpe? Blir vi lurt når vi kjøper? Får vi kjøpt den riktige boligen? Blir det dyrere enn forventet? Hva om et vannrør blir ødelagt når vi ikke er der? Skal vi leie ut for å holde utgiftene stabile? Osv osv. Samtidig er det mange som har kjøpt en feriebolig i utlandet som etter noen års eierskap finner ut at det kanskje ikke var dette de ville likevel. Når man da har kjøpt en feriebolig i utlandet, føler man seg forpliktet til å dra dit hvert år, og for noen kan dette bli litt for bindende.

Hvem var det som startet 21-5?

Det var Laila og Anders Køj som fikk ideen til konseptet i 2008, og som har startet 21-5. Arbeidet med å få satt det hele sammen startet for alvor i 2009, og høsten 2009 ble Anders Heisel med på laget. Den første foreningen ble stiftet i 2012.

Hvem henvender 21-5 seg til?

En 21-5 ferieboligdel retter seg til alle som ikke bare vil ha én, men 5 ferieboliger i utlandet, og på den måten får mulighet til å oppleve flere destinasjoner. Konseptet er rettet mot dere som ikke ønsker å bruke tid og krefter på tidkrevende vedlikehold og administrasjon.

Hvordan er 21-5's kompetanse med å finne og kjøpe de rette boligene?

I 21-5 har flere av oss arbeidet med ferieboliger i utlandet. I takt med at flere og flere foreninger er blitt til, har flere og flere boliger blitt kjøpt og renovert. Ingen har kjøpt og renovert så mange ferieboliger som oss, og derfor kan vi skilte med en helt unik kompetanse og et nettverk som hele tiden benyttes i forbindelse med nye kjøp.

Hva legges vekt på når vi velger boliger?

Vi har på forhånd definert boligene til en forening både med tanke på beliggenhet og størrelse. Den endelige utvelgelsen skjer etter et nesten uendelig antall parametere, og det er en særdeles komplisert prosess, som skal gå opp. Det er vanskelig å beskrive presist hva vi legger vekt på, for det kan variere fra ulike destinasjoner og preferanser (sol, by, ski osv.), men vi legger vekt på at alle skal bli positivt overrasket når man setter nøkkelen i døren første gang man ankommer ferieboligen.

Har jeg som eier i en forening noen innvirkning på hvilke boliger som blir kjøpt?

Ja, familienes samlede preferanser er en del av grunnlaget for kjøpene av boligene til foreningen.

Eier 21-5 en del av boligene?

Nei. Boligene eies kun av de 21 familiene i foreningen.

Hvillen rolle har 21-5 etter at eierforeningen er stiftet og eiendommene er kjøpt?

Når alle boligene er tatt i bruk er 21-5 administrator for foreningene. Vi tar vare på eierforeningenes interesser når det gjelder den daglige driften, samt innkallelse til generalforsamling og setter en direktør tilgjengelig for eierne. I tillegg samler 21-5 årsregnskap, selvangivelse for hver av eierne og mange andre oppgaver knyttet til fellesskapet og eiendommene.

21-5 | Ferieboligdel

I denne delen finner dere svar på spørsmål om selve eierandelen i en 21-5 forening.

Hva er en 21-5 ferieboligdel?

En 21-5 ferieboligdel er en eierandel (1/21-del av 5 ferieboliger) som dere kan feriere i opptil 17 uker i året. Dere eier 1/21-del av de 5 ferieboligene i foreningen, og dere står helt likt sammen med de 20 andre eierne.

Hva er hovedforskjellen mellom en 21-5 ferieboligdel og timeshare?

Ved å eie en 21-5 ferieboligdel er dere juridiske eiere av 1/21-del av hver av de 5 boligene som inngår i eierforeningen. Dere står altså likt på hver av de 5 boligene, eller eier 1/21-del av det selskapet som eier boligene. I takt med at eiendommene eventuelt stiger i verdi, så vil også 21-5 ferieboligdelen stige i verdi. Dersom dere er eiere av timeshare, så eier dere generelt sett ingenting, men har bruksrett til en bestemt bolig ofte i en spesifikk uke hvert år.

Hvordan blir vi eiere av en 21-5 ferieboligdel?

Dere underskriver på alt av papirer hos oss. Dere skal ikke reise rundt å ordne noe på egenhånd, og heller ikke måtte besøke i de ulike landene. 21-5 sørger for alt rundt kjøpene av boligene.

Hva koster en 21-5 ferieboligdel?

Hver eierforening designes og prissettes individuelt. Se under "Til salgs nå" for å få oversikt over de ulike foreningene.

Hvor mange eiere er det i en 21-5 forening?

Alle 21-5 foreninger har 21 eierdeler og dermed 21 familier/personer. En familie kan eie flere eierdeler, men ikke så mange at de får flertallet.

Hvor mye kontakt skal vi ha med de andre familiene?

Alle familiene møtes én gang hvert år på generalforsamlingen. Dersom dere ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen, så kan dere gi en fullmakt til å stemme på deres vegne. Den årlige generalforsamlingen er den eneste faste begivenheten. Utover dette, så er det helt opp til dere selv hvor mye kontakt dere ønsker å ha med de andre familiene i foreningen.

Har vi stemmerett på en generalforsamling?

Ja. Hver enkelt 21-5 ferieboligdel har 1 stemme på generalforsamlingen.

Hvor ofte avholdes generalforsamling?

1 gang i året. Det kan også komme eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.

Hvorfor skal vi kjøpe en 21-5 ferieboligdel nå og ikke vente til neste eierforening?

Det er det samme som hvis dere skulle kjøpt en enkelt bolig selv. Dere skal kjøpe når dere føler behov og har et ønske om det. Noen familier har valgt å kjøpe nå, selv om de ikke kommer til å benytte boligene før om noen år. Dette er hovedsakelig ment som en pengeplassering i og med at risikoen for at det blir dyrere å kjøpe seg inn om noen år er tilstede.

Hvordan er en 21-5 ferieboligdel annerledes enn andre delebolig-konsepter?

De to mest vesentlige forskjellene er følgende: 1. Ved å kjøpe seg en eierdel i 21-5 har man råderett og eierskap til 5 ferieboliger, ikke kun én bolig som i noen delekonsepter. 2. Ved å kjøpe seg en eierdel i 21-5 trenger man ikke å tenke på den daglige driften av de 5 eiendommene. Administrasjonen i 21-5 håndterer alle oppgavene i forbindelse med kjøp og daglig drift av eiendommene.

Hvor lenge må vi vente fra en forening er stiftet til boligerne kan benyttes?

Fra foreningen stiftes på stiftelsesmøtet, så kan dere forvente at det går 12-18 måneder før alle 5 boliger er klare til bruk. Boligene blir frigitt til bruk så snart de er klare.

Hva skiller de forskjellige eierforeningene?

Kvaliteten på boligene og møblene er den samme uansett hvilken eierforening man velger. Størrelsen og beliggenheten er de viktigste forskjellene og som gjenspeiler seg i de prisnivåene.

Hvis vi ikke liker tanken om å dele, er 21-5 noe for oss?

Har dere kjent på følelsen av å være interessert i en feriebolig, men har vanskeligheter med å velge land eller et sted dere foretrekker? Med 21-5 har dere en enestående mulighet for å få en feriebolig i flere land på samme tid, og dermed har dere mulighet til å teste flere land og destinasjoner innen dere konkluderer med å ville selge deres 21-5 del for å kjøpe deres egen bolig. Kanskje dere nå finner ut at det er bedre å ha muligheten til å dra til forskjellige steder fremfor å være bundet til å reise til samme sted hver gang dere reiser. En fordel dere burde være oppmerksomme på ved å eie en 21-5 feriebolig, er at dere gjennom deres eierskap får råderett over en rekke boliger og ikke bare én. I tillegg vil boligene i gjennomsnitt koste omkring 4 ganger mer enn dere har betalt. Dersom dere likevel velger å selge deres del i 21-5, håper vi fortsatt på at dere har hatt en god opplevelse, og kanskje nye bekjentskaper som påvirker valget deres på egen bolig og at dette vil bli en lettere oppgave.

Vi har tanker om å kjøpe vår egen bolig hovedsakelig fordi vi ønsker å bo i utlandet over lengre perioder. Hvor skal vi kjøpe?

Hvis dere ikke vet hvilket land og hvor dere ønsker at skal være en del av fremtiden deres, så vil et eierskap i 21-5 være en enestående mulighet for å kartlegge ønsker og behov i flere land frem til dere er klare for å kjøpe en egen bolig i utlandet.

Hvordan har dere kommet frem til summen på fellesutgiften?

Erfaringsgrunnlaget fra alle våre stiftede foreninger som er i full drift danner grunnlaget for budsjettet og økonomien til de ulike foreningene.

Hvorfor er ikke boligene kjøpt før foreningen stiftes?

Primært fordi det vil komme betydelige ekstra omkostninger. Det er ca. 10% i gjennomsnitt i kjøpsomkostninger, noe som vil legges inn i den totale prisen. Hvis vi kjøper eiendommene før vi har samlet de 21 eierne, så må vi kjøpe alle eiendommene to ganger, og dette vil være kostbart for eierne. Vi kjøper eiendommene når eierne er samlet, noe som blir det billigste – og det beste. Da har vi også fått alle eiernes preferanser for hver destinasjon.

Kan man ta med seg husdyr?

Nei. Alle boligene er dyrefrie.

Kan man røyke i boligene?

Nei. Alle boliger er røykfrie.

Hvor ofte blir møblene byttet ut?

Løpende når det er behov for det.

Hvordan er boligene forsikret?

Alle boligene er forsikret best mulig innenfor det som gir mening.

Hva gjør vi hvis vi har brukt opp alle våre bookingpoeng? Kan vi kjøpe flere?

Nei, det er ikke mulig å kjøpe flere poeng. Hvis dere har brukt opp alle poengene, så må dere ta kontakt med noen av de andre eierne og høre om det er noen som ikke får brukt opp sine poeng.

Er en 21-5 ferieboligdel bedre enn en annen 21-5 ferieboligdel i samme forening?

Nei, alle eierne stiller helt likt i alle foreninger. Alle betaler det samme, og ingen har noen spesielle fordeler.

Hva er inkludert i fellesutgiften?

Fellesutgiften dekker samtlige faste kostnader for alle 5 boliger, herunder forsikring, lokale eiendomsskatter, renovering, småreparasjoner, revisor, regnskap, lokale fellesutgifter og administrasjonshonorar. Det eneste man skal betale utover fellesutgiftene er rengjøring etter hvert opphold, samt forbruk (elektrisitet, vann og varme) i de ukene dere er der. Hver eier i foreningen betaler formueskatt av sin 1/21-del av eiendommene.

Hvordan finansierer vi kjøpet av en 21-5 ferieboligdel?

Når dere kjøper en 21-5 ferieboligdel, så innbetaler dere innskuddet med egenkapital direkte til eierforeningens egne konto umiddelbart etter at foreningen er etablert. I tillegg skal det stilles sikkerhet for 1 år med fellesutgifter, som vil forbli på foreningens konto gjennom hele eierskapet. Det kan og skal ikke stilles sikkerhet i foreningenes boliger. Kjøpet må finansieres med egne midler: 1. Dere har allerede beløpet til disposisjon og betaler kontant med egenkapital. 2. Dere tar opp lån på deres norske privatbolig (eller annen eiendom) som dere benytter til finansiering. 3. Dere låner pengene fra en finansinstitusjon. Vi jobber med en finansieringsløsning, og vi er i kontakt med flere banker som gjerne gir lån til kjøp av en eierdel i en 21-5 forening. Det kan ikke tas opp gjeld på boligene til en 21-5 forening, men dere må gjerne stille sikkerhet i deres eierdel, såfremt dere låner pengene i en bank.

21-5 | Juss og teknisk

I denne delen finner dere svar på noen juridiske og tekniske spørsmål.

Blir vi beskattet ved salg av en 21-5 ferieboligdel?

Når dere selger ferieboligdelen med gevinst, så blir dere ikke beskattet dersom dere beviselig kan dokumentere bruk av boligene. Gevinst ved salg er skattefritt hvis du har eid den i minst fem år, samt selv har benyttet eiendommen i fem av de siste åtte årene.

Har vi bruk for en egen rådgiver når vi skal kjøpe en 21-5 ferieboligdel?

Som utgangspunkt synes vi alltid at det er en god idé å ha en egen rådgiver, slik at dere kan gå gjennom materialet med utgangspunktet i deres situasjon. Dere skal samtidig finne en trygghet i at over 700 familier allerede er 21-5ere, heriblant mange advokater, revisorer og driftige forretningspersoner.

Hvordan foregår kjøpsprosessen?

Når interessen for 21-5 har blitt vekket, og du har fått lest om de tingene på vår hjemmeside som er viktig for deg, samt at du har lest dette prospektet, er det neste naturlige trinnet et kaffemøte med oss. Alle familier som ønsker å være en del av våre foreninger må gjennomføre et kaffemøte med oss. Når kaffemøtet er vel overstått, så sendes avtalekomplekset for gjennomgang og signatur. Når 21 familier har sluttet seg til avtalekomplekset, så vil det kalles inn til et stiftelsesmøte. Signaturen på avtalekomplekset er inngangsbilletten til stiftelsesmøtet. På dette arrangementet møtes alle familiene for første gang. Det er alltid spente og en smule engstelige familier som møter opp til stiftelsesmøtet. «Hvem er de andre?» «Er dette ordentlige mennesker som oss selv?» Dette tenker de fleste på i forkant av begivenheten. Alle deltakerne presenterer seg, og når dette er vel overstått, blir engstelse og spenning byttet ut med glede og forventning. Omtrent akkurat der, så oppstår den helt spesielle 21-5-ånden. På stiftelsesmøtet bekrefter alle sin deltagelse ved å signere stiftelsesprotokollen, og fra dette tidspunktet er du offisielt en del av foreningen som etableres. Betaling skjer cirka 1 uke etter stiftelsesmøtet.

Hvordan fastsettes prisen på vår 21-5 ferieboligdel ved salg?

Dere bestemmer selv utgangs- og salgsprisen, akkurat slik dere hadde gjort dersom dere hadde solgt deres egen bolig. Det er tilbud og etterspørsel som til slutt bestemmer prisen. 21-5 vil hjelpe dere med å fastsette prisen på deres ferieboligdel, samt hjelpe med å finne en kjøper.

Hvordan selger vi?

Dere kan selv finne en kjøper, eller så kan dere be oss om hjelp, alternativt en kombinasjon mellom å finne selv og få vår hjelp. Finner dere kjøperen selv har dere utelukkende utgifter til salgsomkostninger og et administrasjonsgebyr til 21-5. Dersom dere velger at 21-5 skal stå for salget, så betaler dere også et salgshonorar. 21-5 håndterer alt det administrative rundt salget.

Eier vi boligerne?

Ja. De fem boligene eies utelukkende av de 21 familiene i foreningen, alle med lik eierandel på skjøtet.

Kan vi selge vår eierdel i én av boligene og beholde de fire andre boligene?

Nei. Dere kan kun eie deres 21-5 ferieboligdel med tilknyttet medeierskap til alle 5 boligene samlet.

Kjøper dere boliger for alle pengene som innbetales?

Pengene går til kjøp, renovering og innredning/møblering av boligene, samt honorar til 21-5. Hverken mer eller mindre. Når boligene er klare overføres restererende midler til foreningens egne konto.

Kan det hende at vi må betale mer enn forventet?

Nei. Ikke med mindre foreningen selv beslutter det.

Kan vi gi én eller fler av våre ferieuker til familie og venner?

Ja, deres ferieboligdel i 21-5 gir mulighet til å booke opp til 17 uker i året. Dere må gjerne låne ut til familie og gode venner slik at de kan benytte seg av noen av deres ferieuker, men dere kan ikke leie ut boligene og oppnå en inntekt for deres uker.

Kan vi dele en 21-5 ferieboligdel med en annen familie fordi vi ikke har behov for så mange uker?

Nei. Dere kan ikke kjøpe en eierdel sammen med en annen familie, men dere kan låne den ut.

Kan eierforeningen i fellesskap bestemme seg for å selge en eiendom?

Eierforeningen kan beslutte å avhende en av foreningens eiendommer. Det kan hende at foreningen ønsker å bytte ut boligen eller destinasjonen med en annen, eller utbetale oppgjøret til foreningens medlemmer/eiere og nøye seg med å ha 4 boliger i foreningen. 2/3-dels flertall benyttes for å ta de viktigste avgjørelsene, også oppløsning av foreningen.

Hva med plutselig oppståtte skader?

Plutselig oppståtte skader vil bli utført når de er påkrevd.

Hva skjer dersom en eier ikke betaler sin månedlige fellesutgift?

Dersom en familie ikke betaler fellesutgiftene, så kan de andre familiene i foreningen ekskludere denne familien. Dette vil medføre tvangssalg. De 20 andre familiene vil ikke bli berørt av situasjonen, det er med andre ord familien som ikke har betalt som vil tape på dette.

Kan man angre seg etter at man har skrevet under på avtalekomplekset?

Man kan angre på sin deltagelse helt frem til stiftelsesmøtet hvor alle de 21 familiene møtes for første gang. På stiftelsesmøtet bekrefter man sin deltagelse og blir endelig offisielt en del av foreningen. Hvis dere velger å ikke bekrefte deres deltagelse, så er dere løst fra foreningen uten kostnader. Vi ønsker ikke å ha familier som ikke vil være med i våre foreninger.

Er det kostnader forbundet med kjøp av ferieboligdel?

Nei. Deres kjøp av en 21-5 ferieboligdel utløser ingen kostnader utover kjøpesummen og deponeringen av ett års fellesutgifter.

Kommer fellesutgiftene til holde seg uendret eller kan de stige?

Når vi utarbeider et prospekt for en ny forening, så settes det en fellesutgift som svarer til eksisterende foreninger i drift med samme type og størrelse på boligene. Fellesutgiften settes altså basert på erfaringstall. Når man eier fast eiendom uansett hvilken type eierform det er, så vil de løpende utgiftene på eiendommen normalt stige over tid. Man skal forvente en stigning i takt med med den generelle prisstigningen i samfunnet (konsumprisindeksen).

Kan vi besøke de eiendommene som inngår i den aktuelle foreningen før vi bestemmer oss?

Boligene blir først funnet når vi har samlet 21 gode familier og stiftet foreningen. Det er derfor ingen boliger å titte på i forbindelse med stiftelsen av nye foreninger. Dersom man ser på å kjøpe seg inn i en forening som allerede eksisterer hvor alle boligene er i bruk, så er det mulig å reise og se de aktuelle boligene, hvir man gjerne vil.

Kan vi ha noen personlige gjenstander i boligene?

I den grad det kan la seg gjøre, så vil det for eksempel være mulig å la skiene stå i Chamonix, men utover dette er det begrenset med mulighet for å oppbevare personlige gjenstander.

Kan foreningen kjøpe ekstra utstyr som sykler osv.?

Ja. De fleste av våre foreninger gjør slike innkjøp. Sykler er praktisk på mange av våre destinasjoner.

21-5 | Boligene

Er det TV i alle boligene?

Ja, det er TV i alle boligene. Vi arbeider løpende med forskjellige løsninger og diverse streaming-tjenester.

Er det wifi i boligene?

Ja, det er wifi (trådløst nett) i alle 21-5 boligene. Kvaliteten kan variere litt, men vi leter etter og går alltid for den beste løsningen.

Hvordan er boligenes plassering?

I prospektet til den aktuelle foreningen, så vil destinasjonene og et geografisk begrenset område fremkomme.

Er det tatt hensyn til at boligene skal være handikappvennlige?

Vi tar alltid høyde for så mye som mulig når vi finner og velger boligene, men i utgangspunktet kan man ikke regne med at boligene er utpreget handikappvennlige, dessverre.

Hvem har ansvaret om det er noe som går i stykker under oppholdet vårt?

Eieren som oppholder seg i boligen eller eieren som låner ut til venner og familie er ansvarlig for det som skulle skje. Mange ting dekkes av forsikringen. Ting som går i stykker på grunn av slitasje eller foreldelse er en utgift som foreningen dekker.

Hva med nøkler til boligene?

Alle 21-5 familier får hver sin nøkkel til alle 5 boligene. Det er også ekstranøkler i boligene til for eksempel når man har venner med på ferie.

Er det lån på boligene?

Nei. Alle 21-5 boliger kjøpes kontant og har derfor ikke noe lån.

21-5 | Driften og hverdagen

Hva er våre forpliktelser som medeiere i en forening?

Deres eierskap av en ferieboligdel i 21-5 er lett og uanstrengt. Dere skal fokusere på ferien og ikke noe annet. Dere kan møte opp på den årlige generalforsamlingen, eller så kan dere velge å gi en annen familie i foreningen fullmakt til å stemme på deres vegne. Dere behøver således ikke å møte opp. Dere må betale deres månedlige faste utgifter. Utover dette, så har dere ingen forpliktelser annet enn å behandle boligene som deres egen bolig.

Hvor ofte er det rengjøring av boligene?

Det er rengjøring av boligene etter hvert skifte. Dere kan bestille ekstra rengjøring dersom det skulle være behov for dette.

Hvordan kontakter vi de øvrige familier i foreningen?

Hver forening har sin egen private medlemsside hvor man blant annet finner bilder og kontaktopplysninger på alle de 21 familiene.

Hva med sengetøy og håndkler?

Når dere ankommer boligene, så er det lagt på nytt sengetøy, og det vil ligge rene håndkler på sengen.

Hvordan er sengene?

Vi bruker kun gode danske Getama-madrasser. I tillegg til dette bruker vi gode danske dyner og puter fra Ringsted Dun, samt sengetøy med god kvalitet, som blir brukt på de beste hotellene her hjemme.

Til salgs nå

Se her om det er en forening åpen nå som passer din families drømmer og behov

› Åpne eierforeninger


Kontakt oss i 21-5, vi kan hjelpe dere med å oppfylle ferieboligdrømmen.

Skriv til info@21-5.no eller ring på (+47) 22 535 215